top of page

Títeres de Lorca

"Títeres de cachiporra" de Lorca, adaptació dirigida per Ekaitz González. 

Realitzat el disseny d'escenografia, il.luminació i vestuari.

bottom of page