Oh, my God! Barcelona

Musical de cia. Bratislava amb direcció de Mónica Bofill. 

Realitzat el disseny d'escenografia i vestuari.

1/22