Chicago

Musical dirigit per Josep Maria Mestres.

Realitzat el disseny d'escenografia, il.luminació i vestuari.

1/5